call_end 021-22638713

کوبیاکس

پیشینه کوبیاکس :

مطالعات در زمینه سبک سازی و حذف بتن ناکارآمد از سال ۱۹۸۵ در دانشگاه های آلمان و مجموعه شرکت های گروه فناوری های کوبیاکس درسال ۱۹۹۷ با همراهی مهندسین و متخصصینی از سوئیس و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا پایه ریزی و تآسیس شده است و اکنون تبدیل به یک مجموعه متخصص در مورد اسلب های تخت سبک با بتن مسلح شده است.

         
این دانش از سال ۱۳۸۷ به صورت انحصاری در ایران و تعدادی از کشورهای منطقه در اختیار شرکت خانه سازی پارس مان سازه است.


دلایل و ورود تکنولوژی کوبیاکس به کشور :
               

    صنعتی سازی
    عدم نیاز به سرمایه گذاری زیاد برای احداث کارخانجات مواد اولیه
    عدم نیاز به نیروی کار خیلی متخصص و امکان استفاده از نیروهای موجود
    امکان احداث کارخانجات تولیدی در اقصی نقاط کشور
    عدم وابستگی به خارج از کشور
    سازگاری با مباحث و مقررات ملی ساختمانی کشور
    اقتصادی بودن تکنولوژی و امکان رقابت با سیستم های رایج
    انعطاف پذیری سیستم در ارتباط با مسآله معماری و سازه ای
    تکنولوژی دوستدار محیط زیست

     


اساس طراحی تکنولوژی Cobiax مبنی است بر سقف سازه ای با ویژگی «سقف دال ۲ طرفه» مشابه سقف های بتنی دال ۲ طرفه مرسوم با این تفاوت که هسته بتن مرکزی در محل هایی که کاربرد سازه ای ندارد با گوی های توخالی جایگزین می گردد. (جنس این گوی ها پلی اتیلن بازیافت یا پلی پروپیلن می باشد)                              

بدین صورت که این گوی ها در حدفاصل مش های میلگردی بالا و پایین قرار می گیرند. با توجه به اینکه در دال های بتنی ۲ طرفه مشکل تحمل نیروی برشی وجود ندارد، مشکل طراحی این نوع سقف بر مبنای حذف قسمتی از بتن میانی و ایفای عملکرد دال ۲ طرفه می باشد.

                             
در فنآوری Cobiax با حذف بار مرده غیرسازه ای خاصیت باربری ۲ محوره همچنان حفظ می گردد. همچنین با شکل گیری غشای بتنی مستحکم در قسمت فوقانی و تحتانی دال به همراه شکل گیری شبکه تیرچه های داخلی در ۲ امتداد در اثر قراردهی گوی ها در سرتا سر فضای میانی دال بتنی می توان باربری مناسبی را برای این دال متصور شد.

                             
اجزای این سیستم عبارتند از:

                              

    مدول قفسه ای (گوی های پلاستیکی به همراه خرپای فولادی)
    دال بتن آرمه

دیافراگم بادکنی سیستمی مبتنی بر فن آوری ترکیبی پیوند هوا و فولاد می باشد. این سیستم دال دو طرفه مجوفی است که در آن استفاده از توپ های پلاستیکی باعث حذف بتن غیر باربر می گردد. با انطباق شکل هندسی این توپ ها و پهنای موثر توری مشبک ، مدول بتنی بهینه ای به دست می آید که باعث ایجاد کارائی ماکزیمم و همزمان آن در نواحی لنگر حداکثر ، می گردد.

این سیستم سازه ای اولین بار توسط آقای برونینگ یکی از مهندسان عمران دانمارکی معرفی شده و در مجامع علمی و فنی مورد بحث و آزمایشات متعدد قرار گرفت. گزارشات آزمایش ها در دانشگاه آیندهون هلند، موید آن بوده است که سقف بادکنی هم از لحاظ تئوری و هم عملی با دال توپر قابل مقایسه می باشد. رفتارها هم در کوتاه مدت و هم بلند مدت مشابه می باشند.

آزمایشات مورد نظر برای دالهای با ضخامت 230 تا 455 میلیمترصورت پذیرفته اند. نتایج آزمایشات دانشگاه دارمشتات در آلمان به طور عملی با آنالیز تئوریک مقایسه شده اند. و مشاهده شده که بین تئوری و عمل هماهنگی وجود دارد.

این ساختار در نتیجه شکل هندسی دو مولفه مشخص سازه ای به ترتیب زیر به وجود می آید :

الف – توری مشبک تقویتی جوش شده ( در بالا و پایین )
ب – توپ های پلاستیکی مجوف ( در وسط )


مزایای این سیستم در مقایسه با دال بتنی :
1- صرفه جویی در مصالح مصرفی در سقف2- مقاومت در برابر زمین لرزه
3- کاهش وزن سقف
4- با در نظر گرفتن جرم یکسان در مقایسه این دو سقف ، صلبیت سقف بادکنکی سه برابر دال بتنی توپر می باشد.
5- مقاومت در برابر آتش
6- برای هر ترکیب دلخواه دهانه و ضخامت ، دال مجوف بادکنکی ، 5 تا 16 درصد ارزانتر از دال توپر تمام می شود.
7- نتایج مطالعات و آزمایش های صورت پذیرفته تصدیق می نماید که این سیستم سازه ای توزیع بار را به نحو بهتر و بهینه تری از انواع دیگر دال های مجوف صورت می دهد . به علت داشتن ساختار و رفتار سه بعدی و هدایت جریان بار کره های پلاستیکی تو خالی هیچ اثر منفی نداشته و باعث هیچگونه اتلاف مقاومتی نمی گردد.
8- تجربیات عملی ، تاثیر مثبت تو پ ها را در فرآیند گیرش بتن نشان می دهد. ( توپ های پلاستیکی مشابه افزودنی های پلاستیکی بتن ، عمل می کنند)
9- مقاومت و رفتار خمشی
10- مقاومت برشی
11- خزش
12- کاهش هزینه های حمل و نقل
13- زمان کوتاهتر ساخت ( 20% - 40% )
14- عمر مفید و طولانی تر ساختمان

15- در مقایسه به عمل آمده بین این نوع دال و دال توپر ، این نتیجه حاصل شده است که قابلیت عایق صوتی بودن این نوع دال ، دست کم به میزان dB 1 بیشتر از دال توپر می باشد. (مهم ترین علت این امر وجود فضای مجوف در المانهای میانی این نوع دال می باشد.)

انواع سقف های حبابی :

از نظر ضخامت سقف، اندازه های 230 ، 280، 340، 390 و 450میلی متری معمول ترین انواع آن ها می باشند،

ولی از نظر اجرایی به 3 نوع اصلی A و B و C تقسیم می شوند:

A :
Reinforced
Modules
  به شکل شبکه حبابی پیش ساخته که به جز لایه پایین بقیه سقف در محل کار بتنریزی می شود. این نوع برای اکثر پروژه ها مناسب است و نیاز به جرثقیل های ثابت ومتحرک برای جابه جایی قطعات دارد.

B :
Filigree
Slab نوعی است که در آن، قسمت پایین شبکه حبابی با لایه بتنی 60 تا 70 میلیمتری در کارخانه آماده شده است که با داربست افقی در محل ساختمان قرار می گیرد. ایننوع برای مکانهایی با دسترسی محدود مناسب استکه قعات به طور معمولی جابه جا میشوند.

C : FinishedSlab  این نوع به طور کامل در کارخانه ساخته می شود و در محل ساختمان،فقط باید آن ها بر تیرها و دیوارها نصب کرد و بیشتر برای بالکن مورد استفاده قرارمی گیرند.


نحوه ساخت دال ( صفحات ) بتنی مجوف بادکنکی :

مصالح مورد نیاز :

- فولاد : 550FeB/460   

- بتن : سیمان پورتلند استاندارد  

- توپ های قابل باز یافت : از جنس پلی اتیلن باوزن مخصوص بالا ( HDF
High Density Polyethylene
/Propylene)
- اتصالات یا نگه دارنده ها و میلگرد اضافه برای پیوستهکردن سقف .

ساخت در کارخانهکل سقف از چند قطعه پیش ساخته که عرض بین 4/2 تا 3 متر وطول 9 تا 14 متر(بسته به نوع ساختمان) دارد و در کارخانه ساخته می شوند، تشکیل میشود.
این قطعات شامل مش(شبکه میلگرد) بالا و پایین که بین آن ها حباب ها ( توپ ها ) وجوددارند که این دو شبکه را با اتصالات قائم کوچک به طور موقت به هم جوش می دهند کهبه این سیستم ساندویچ «توپ- میلگرد» گویند.
سپس آن را با لایه 60 تا 70 میلی متریبتن قالب می گیرند که این پوشش باعث ایجاد قالب اولیه برای ساختن سقف می شود.
در محل ساختمان این قطعات به وسیله اتصالات کوچک بههم بسته می شوند و بعد از اتمام کار، همه سقف ها همانند دال کاملاً پیوسته به نظرمی رسد و اتصالات کوچک اضافه می باشند و هیچ کاربرد ساختاری ندارند.

حمل آسان و سریع مقدار زیاد از دالها

اجرا و پیاده سازی

روش معمول اجرای سقف های حبابی پس از حمل ونقل از کارخانه بهشرح زیر است:

- نصب شمع های موقت در فاصله 8/1 تا 4/2 متری

- جاگذاری قطعات پیش ساخته به وسیله جرثقیل ها

- قراردادن اتصالات بین قطعات و ستون ها به طور موق

- بتن ریزی ، ویبره کردن و ارزاندن

- خارج کردن شمع های موقت بسته به خواست سازنده و اتمام کار

لینک کوتاه مطلب http://omransara.ir/p/p61
نظر خود را بنویسید

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران

free website stats program