call_end 021-22638713

زیبایی شناسی در معماری

امروزه معماری با آنکه رشته ای از علوم دقیقه هست جزو هنر نیز به شمار می رود. جنبه کمابیش عقلانی آن مانند اقتصاد، ایستایی و فیزیک ساختمان را می توان دقیقاً تعریف کرد و کمیت آن را سنجید. مسائل فوق را می توان با منطق [ریاضی] حل کرد. جنبه های کما بیش غیر عقلائی و احساسیِ ساخت و ساز را که بیشتر به حوزه زیبایی شناختی مربوط است، نه قابل اندازه گیری است و نه قابلیت تعریف پذیری دقیق دارند...

مقدمه – مبانی ادراک

جهت دانلود کلیک نمایید

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

» فصل اول  – فرهنگ و سبک

جهت دانلود کلیک نمایید

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

» فصل دوم  – زیبایی شناختی و زیبایی

جهت دانلود کلیک نمایید

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

» فصل سوم  – محیط و مکان

جهت دانلود کلیک نمایید

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

» فصل چهارم – فضا

جهت دانلود کلیک نمایید

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

» فصل پنجم – فرم یا صورت

جهت دانلود کلیک نمایید

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

» فصل ششم – هماهنگی

جهت دانلود کلیک نمایید

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

» فصل هفتم – زمان و مسیر

جهت دانلود کلیک نمایید

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

» فصل هشتم – نور و رنگ

جهت دانلود کلیک نمایید

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

» فصل نهم – علائم

جهت دانلود کلیک نمایید

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
» فصل دهم – جزو کل

جهت دانلود کلیک نمایید

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

 

لینک کوتاه مطلب http://omransara.ir/p/p44
نظر خود را بنویسید

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران

free website stats program