call_end 021-22638713

دانشگاه‌هایی که بیشترین درآمد اختصاصی را در بودجه ۹۵ دارند

محمد مهدی طهرانچی با اشاره به اینکه بودجه امسال دانشگاه شهید بهشتی چه مقدار محقق شده و اینکه آیا دانشگاه تا پایان سال با کسری بودجه ای مواجه خواهد بود یا خیر گفت: هنوز زود است که درباره این مساله صحبت کنیم اما امیدواریم دولت تا پایان سال جاری همانند سال گذشته بودجه دانشگاه را ۱۰۰ درصد محقق کند.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی اعلام با اشاره به دانشگاه‌هایی که بیشترین درآمد اختصاصی در بودجه ۹۵ را خود اختصاص داده اند گفت: دانشگاه شهید بهشتی بعد از دانشگاه تهران بیشترین درآمد اختصاصی را دارد.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی افزود: طی دو سال گذشته رویکرد دولت نسبت به دانشگاه‌ها این بوده که بودجه را ۱۰۰درصد محقق کند، امیدواریم دوباره این اتفاق رخ دهد و ما به این امید پیش می رویم.

طهرانچی افزود: بودجه دانشگاه‌ها در سال ۹۵ با تدابیر دولت رشد خوبی داشته، البته ما امیدمان به ۷ هزار میلیارد تومانی است که به عنوان بودجه پژوهشی و فاصله نیم تا یک درصد در جدول ۱۴ بودجه قرار داده شده، اگر دانشگاه‌ها در آنجا بتوانند جذب خوبی داشته باشند، وضعیت خوبی خواهیم داشت.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: دانشگاه شهید بهشتی در سال ۹۵ بعد از دانشگاه تهران بیشترین درآمد اختصاصی را در بودجه دارد.

وی ادامه داد: بودجه‌ای که دولت در سال ۹۵ به دانشگاه اختصاص داده ۱۴۴ میلیارد تومان و بودجه‌ای که به عنوان درآمد اختصاصی دانشگاه تکلیف کرده، ۱۳۰ میلیارد تومان است.

طهرانچی افزود: به عنوان مثال، بودجه دولتی دانشگاه تهران حدود ۲۷۴ میلیارد تومان و بودجه‌ای که به عنوان درآمد اختصاصی دانشگاه تکلیف شده ۲۲۰ میلیارد تومان است. بودجه دولتی دانشگاه صنعتی شریف ۱۲۷ میلیارد تومان و بودجه ای که به عنوان درآمد اختصاصی دانشگاه تکلیف شده ۹۱ میلیارد تومان است.

وی افزود: دانشگاه‌هایی که درآمد اختصاصی بالاتری دارند دانشگاه‌هایی هستند که تلاش می کنند با صنعت همکاری داشته و از طریق پژوهش، آموزش، خدمات آموزشی درآمد کسب کنند.

طهرانچی ادامه داد: بخش ارتباط دانشگاه با صنعت و اینکه از این طریق چه مقدار درآمد کسب می کند در رتبه بندی های خارجی دانشگاه‌ها شاخص بسیار مهمی است.

منبع: مهر

نظر خود را بنویسید

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران

free website stats program