call_end 021-22638713

کارت شناسایی آزمون (آزمون نظام مهندسی بهمن 94)

دستورالعمل اجرايي شركت در جلسه آزمون‌هاي ورود به حرفه‌مهندسان بهمن 94

کارت شناسایی آزمون

احراز هويت شركت‌كنندگان در جلسه آزمون‌هاي مهندسي و كارداني از طريق ارائه كارت عضويت عكس‌دار سازمان استان يا كارت شناسايي معتبر عکس‌دار و پرينت كارت شناسایی آزمون و براي آزمون معماران تجربي از طريق كارت شناسایی معتبر عكس‌دار و پرينت كارت شناسایی آزمون مي‌باشد.كارت شناسايي آزمون حاوي مشخصات داوطلب، شماره داوطلبي، مكان و زمان آزمون مي‌باشد. لذا ضروري است داوطلبان موارد زير را رعايت نمايند:

1- اگر داوطلبان شركت در آزمون‌هاي كارداني و مهندسي تاكنون كارت عضويت عکس‌دار سازمان استان خود را اخذ ننموده‌اند، نسبت به اخذ كارت عضويت خود از سازمان استان محل عضويت، اقدام نمايند.
2- كارت شناسايي آزمون از تاريخ 25/11/94 بر روي وب‌سايت آزمون‌ها ارائه مي‌گردد كه ضروري است هر يك از داوطلبان رشته‌هاي مختلف با وارد كردن شماره عضويت سازمان استان، شماره شناسنامه و  شماره پرونده در فرم موجود بر روي وب‌سایت، پرينت كارت شناسایي آزمون خود را تهيه نمايند.

تذکر مهم: ورود داوطلب  به جلسه آزمون بدون کارت شناسایی آزمون و كارت عضويت سازمان استان و يا كارت معتبر عكس‌دار حتی با تأییدیه ثبت‌نام آزمون مجاز نمی‌باشد.

دفتر مقررات ملّی ساختمان

نظر خود را بنویسید

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران