call_end 021-22638713

انتخاب ۸۰ شهردار خوابگاه در دانشگاه‌های علوم پزشکی

دکتر جلال نژادجواد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نشست مدیران دانشجویی ۶۲ دانشگاه علوم پزشکی در گرگان برگزار شد و برنامه ریزی های عملیاتی در حوزه رفاهی دانشجویی انجام شد.

وی افزود: در زمینه شورای صنفی و شهرداران خوابگاه ها نیز برنامه ریزی صورت گرفت و با توجه به حضور معاونان دانشجویی و فرهنگی برخی دانشگاه های علوم پزشکی، دانشجویان شورای صنفی و ۷ نفر از دبیران شورای صنفی منتخب تصمیم ها حوزه رفاهی اعلام شد.

مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت افزود: در حال حاضر ۲ هزار دانشجوی دانشگاه های علوم پزشکی در شوراهای صنفی فعال هستند.

وی گفت: برای سال ۹۵ برنامه ریزی شده که مجموعه های خوابگاهی و دانشکده ها نیز دارای شورای صنفی باشند.

نژادجواد اظهار داشت: شهردار خوابگاه به منظور همکاری دانشجویان در کارهای اجرایی انتخاب می شوند به زودی در ۸۰ خوابگاه از ۶۰ دانشگاه علوم پزشکی انتخاب شهردار خوابگاه را کلید می زنیم.

وی گفت: پیش نویس دستورالعمل شهرداران خوابگاه تایید شده است و انتخاب شهردار خوابگاه در اردیهبشت ماه اجرا می شود و شوراهای صنفی دانشجویان منتخب در سمت شهردار را انتخاب می کنند.

نظر خود را بنویسید

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران