call_end 021-22638713

ارایه توضیحات مهم درخصوص کارکرد منتشر شده مجریان والزام به خود اظهاری

پیرو انتشار فهرست قراردادهای ثبت شده مجریان در واحد امور سازندگان و طرح برخی از ابهامات، به نکات زیر تجه فرمایید::
1- فهرست منتشر شده شامل کلیه قراردادهای ثبت شده در سازمان در بازه زمانی چند ساله می‌باشد و با توجه به رویه‌های قانونی، کلیه کنترل‌های لازم به منظور کنترل ظرفیت و صلاحیت، در هنگام ثبت قرارداد در سازمان انجام شده است. بنابراین جمع جبری متراژ قراردادهای اعلام شده الزاماً به معنی عدم رعایت ظرفیت مجریان نمی‌باشد.
2- به دلیل تغییرات و رویه‌های مختلفی که به منظور ثبت قرارداد، کنترل ظرفیت و خروج از ظرفیت مجریان در مقاطع مختلف زمانی انجام شده است، ممکن است اطلاعات منتشر شده در برخی از موارد جزئی کامل نباشد. بنابراین اشخاصی که پس از بررسی فهرست منتشر شده، مواردی را بر خلاف مستندات خود مشاهده  نموده‌اند، موظفند حداکثر تا تاریخ 95/8/16 ضمن ارایه کلیه مستندات، درخواست بررسی عملکرد خود را در به سازمان ارایه نمایند. بدیهی است پس از این تاریخ هیچگونه اعتراضی در خصوص مغایرت بین کارکرد منتشر شده سازمان با کارکرد مورد ادعای سازندگان پذیرفته نخواهد شد. همچنین بعد از تاریخ فوق، معاونت خدمات مهندسی نسبت به بررسی دقیق کارکردها در مقاطع زمانی(برش زمانی) اقدام و مواردی که به دلیل نقص فرآیندهای کنترلی، کارکرد خارج از ظرفیت مشاهده شود برای بررسی به شورای انتظامی ارسال خواهد شد.
3-با توجه به اینکه معاونت خدمات مهندسی در حال سیستمی نمودن فرآیند ثبت قرارداد، کنترل ظرفیت و صلاحیت و خروج از ظرفیت سازندگان می‌باشد، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت می‌بایست نسبت به بروزرسانی کارکرد خود مطابق با فرم خود اظهاری مندرج در سامانه خدمات مهندسی؛ از تاریخ 95/8/17 تا تاریخ 95/8/30 اقدام نمایند. بدیهی است پس از این تاریخ در خواست کنترل ظرفیت و ثبت قرارداد، صرفاً از طریق سامانه خدمات مهندسی و کارتابل اشخاص قابل انجام خواهد بود.
4- با توجه به اینکه مطابق با بندهای 3-2، 3-4 و 14-4-1 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، امکان همزمانی نظارت و اجرا برای مجریان حقیقی وجود ندارد، اشخاص حقیقی دارای صلاحیت طراحی، نظارت و اجرا، در صورتیکه قصد فعالیت در زمینه اجرا داشته باشند، می‌بایست این موضوع را در سامانه خدمات مهندسی اعلام نمایند و صرفاً مشخصات این افراد به عنوان مجری حقیقی در سایت سازمان اعلام خواهد شد. بدیهی است این افراد از صف ارجاع نظارت خارج خواهند شد و ظرفیت آن‌ها در بخش اجرا مطابق با دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان(به شماره 20828/430 مورخ 89/4/2) محاسبه خواهد شد.


                                                                   معاونت خدمات مهندسی سازمان

نظر خود را بنویسید

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران

free website stats program