call_end 021-22638713

تفاهم‌نامه طرح کارآموزی دانش‌آموختگان متقاضی ورود به حرفه مهندسی

جلسه انعقاد تفاهم نامه طرح کارآموزی دانش آموختگان متقاضی ورود به حرفه مهندسی میان شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی روز دوشنبه 12تیر در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

این تفاهم نامه در راستای تحقق بندهای 3،5و 6 از ماده 2 و بندهای ماده  21قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و به ایجاد بستر مناسبی برای اجرای ماده 25 قانون و ماده 5آیین نامه اجرایی آن و انجام کارآموزی موثر دانش آموختگان متقاضی ورود به حرفه فی مابین شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی منعقد شد.

موضوع تفاهم نامه آسیب شناسی سیستم جاری آموزش کارآموزی و ارائه پیشنهادها و طرح های لازم برای بهینه سازی آن و برگزاری دوره ها و روش های کارآموزی مهندسان متقاضی ورود به حرفه است.
مهندس رجبی در این جلسه پس از تشکر از دکتر مظاهریان و مهندس مانی فر اظهار داشت: هم افزایی و داشتن رویکرد مثبت و یک نگاه یکسان به موضوع مهم آموزش و توانمندسازی مهندسان مهم ترین دستاورد این تفاهم نامه است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس به نمایندگی از شورای مرکزی به منظور تسریع در امور و اجرایی نمودن این تفاهم نامه معرفی می شود.
وی افزود: آسیب شناسی سیستم جاری آموزش کارآموزی و ارائه پیشنهادها و طرحهای لازم برای بهینه سازی آن و برگزاری دوره و روشهای کارآموزی مهندسان متقاضی ورود به حرفه نظام مهندسی توسط سازمان نظام مهندسی انجام میپذیرد.
در ادامه جلسه، دکتر مظاهریان اظهار داشت: هدف از انعقاد این تفاهم نامه توسط وزارت راه و شهرسازی این است که سازمان نظام مهندسی ساختمان در بخش آموزش اختیار بیشتری داشته باشد و به عنوان مرجع آموزش مهندسان قرار گیرد تا بدینوسیله مهندسانی که وارد حرفه میشوند توانمندتر شده و در نهایت به ساختمانهایی با افزایش کیفیت رسیده شود.
وی در ادامه گفت: نظام نامه پیشنهادی مهندس کارآموز به زودی توسط دفتر مقررات ملی ساختمان تهیه خواهد شد و این دفتر مسئولیت هماهنگی و کنترل و نظارت عالیه بر اجرای طرح مذکور را بر عهده خواهد داشت.
در پایان جلسه تفاهم نامه طرح کارآموزی دانش آموختگان متقاضی ورود به حرفه مهندسی فی مابین شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی شامل 5ماده به امضا معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان رسید.

منبع:سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

نظر خود را بنویسید

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران

free website stats program