call_end 021-22638713

امضا فروشان در آیین نامه جدید متضرر میشوند

عضو کمیسیون عمران مجلس یوناتن بت کلیا با اشاره به اظهارات مخالفان آیین نامه نظام مهندسی ساختمان، تصریح کرد: قبل از هر چیز باید پذیرفت که در مقابل هر تغییری، مقاومت امری طبیعی است به ویژه در نظام کنترل ساختمان که ذینفعان زیادی داشته و گردش مالی قابل توجه در ساخت و ساز خصوصی، حوزه شمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان چند برابر بودجه عمرانی کشور است.

بت کلیا با یادآوری مخالفان آئین نامه مذکور، گفت: کسانی که منافع آن ها با تغییر شرایط موجود به خطر می افتد و کسانی که بدون مطالعه کافی و تدقیق در موضوع، احساسی و متعصبانه در آن اظهار نظر می کنند از مهم ترین مخالفان آین نامه نظام مهندسی است.


این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه قرار است آیین نامه مذکور به نظرخواهی عمومی گذاشته شود، گفت: یکی از انتقادات عمده ای که بعضی از حرفه مندان و حتی سایر ذینفعان به وزارت راه و شهرسازی وارد می دانند انتشار عمومی پیش نویس آیین نامه ای تخصصی برای جلب نظر عمومی است، اما ما اعتقاد داریم که آیین نامه ای که در برگیرنده حقوق عمومی است باید پیش از تصویب به نظرخواهی عمومی گذاشته شود ولو اینکه این بار تجربه مناسب و بازخورد خوبی از آن نداشتیم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه کدام گروه از مهندسان از آیین نامه کنترل ساختمان منتفع و کدام گروه متضرر می شوند، گفت: در آیین نامه کنترل ساختمان، کلیه حرفه مندان که با مسئولیت پذیری و با اصل قرار دادن حقوق و منافع عمومی وظایف خود را انجام می دهند منتفع و کسانی که با صوری کاری و امضافروشی، خلاف شئون حرفه ای عمل می کنند قطعا متضرر خواهند شد

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این راستا شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان نیز به دلیل وظایف قانونی خود، وظیفه بازرسی را راسا توسط کارکنان صاحب صلاحیت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای صلاحیت بازرسی ساخت.

منبع: https://goo.gl/4FE6EK

نظر خود را بنویسید

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران