call_end 021-22638713

بازرسان سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها

از هفته گذشته اولین تیم بازرسی به یکی از استانها فرستاده شد و هدف این است به نحوی عمل کنیم که سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها  به یک وحدت رویه برسند.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه گفت :شفافیت و انضباط  در سازمانهای نظام مهندسی باید نهادینه شود که برای رسیدن به آن  نقش اساسی را بازرسان دارند لازمه این کار این است که موضع بیطرفی خود رابازرسان استانها حفظ نمایند.

مهندس رجبی افزود: ممکن است بندهایی از قانون جای اصلاح داشته باشد ولی هم اکنون آنچه جاری است باید عمل شود اگر بازرسان با موضع بیطرفی طبق قانون عمل کنند مشکلات استانها حل خواهد شد
جستجو در اسناد و مدارک دوره های قبل توسط بازرسان را ابراز امیدواری کرد که صرفا براساس خیر اندیشی باشد ولی اولویت شرایط حال سازمانها باید در نظر گرفته شود.
مهندس رجبی از بازرسان درخواست نمود ابهامات و سوالات خود رابدوا در هیات رییسه و هیات مدیره مطرح کنند به جای اینکه از مجراهای دیگر استفاده کنندومبنای کار را قانون نظام مهندسی ساختمان قرار دهند.

وی افزود: تیم های بازرسی فرستاده شده به استانها جهت تهیه چک لیست ها از استانها برای رسیدن به وحدت رویه و رساندن سازمانها به کار اصلی خود در آینده به کلیه استانها فرستاده میشوند  که هم منافع بهره بردار تامین و هم به برکت خواهیم رسید.

منبع: https://goo.gl/yGtC8a

نظر خود را بنویسید

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران

free website stats program