call_end 021-22638713

اطلاعیه مهم شهرسازی

به اطلاع کلیه مهندسان شهرساز استان تهران می رساند بر اساس بند 17-9 فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با عنوان نظامات اداری، در خصوص پرداخت حق الزحمه طراحی در هر رشته از رشته های ساختمانی توسط مهندس ذی ربط به حساب سازمان، من بعد هر نوع دریافت کار تهیه گزارش های امکان سنجی انطباق کاربری اراضی و انطباق شهری ساختمان ها و تهیه نقشه های تفکیک اراضی، می بایستی جهت کنترل ظرفیت و صلاحیت و همچنین اطمینان از پرداخت 5% سهم سازمان از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران صورت پذیرد. در غیر این صورت با عنایت به موارد ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با متخلفین از مراجع ذیربط برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.

منبع: سازمان نظام مهندسی استان تهران

نظر خود را بنویسید

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران

free website stats program