اجرای صفر درصدی مبحث صوت در ساختمان

محمد مهدی مافی مدیر کل دفتر مقررات ملی ساختمان با اشاره به اینکه به کارگیری مباحث ساختمانی زمینه ساز افزایش کیفیت می شود،گفت: در کل کشور حجم ساخت وسازها از لحاظ بزرگی و مقاومت بسیار متفاوت است به همین منظور به کارگیری مباحث نیز در ساختمان ها  تغییر می یابد.

وی افزود: برخی مباحث در ساختمان به صورت 100 درصد اجرا شده اما به برخی دیگر از جمله مبحث صوت هیچ توجه ای نشده  و اجرایی شدن آن در ساختمان ها صفر درصد است.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان اظهار کرد: مبحث 22 که به نگهداری ساختمان ها مربوط است به لحاظ موانع موجود بسیار کم رنگ شده است.

وی تصریح کرد: اکنون تمامی مباحث ساختمانی در حال بازنگری هستند و در این جریان سعی داریم کیفیت ساختمان هارا افزایش می دهیم.

منبع: https://goo.gl/QY5GWD

نظر خود را بنویسید

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران