call_end 021-22638713

نشست بازرسان نظام مهندسی‌های ساختمان استان‌ها

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بازرسان چشم و گوش مهندسان هستند، گفت:بر اساس ماده 82 آیین‌نامه در بحث وظایف و اختیارات  آمده که اظهار نظر درباره درستی عملکرد هیئت مدیره و صحت مطالب هیئت مدیره همچنین اطمینان از اجرای آیین‌نامه‌ها بر عهده بازرس است که مکلف است اطلاعات و گزارش‌های نادرست هیئت مدیره را به اطلاع مجمع عمومی برساند و هر بازرس تا جایی که وقفه در عملیات نباشد می‌تواند بازرسی لازم را انجام دهد. دراین صورت خیال هر مهندس راحت است که سازمانی مبتنی بر آرا شکل گرفته و بازرسانی هستند که چشم و گوش وی هستند و عمل سازمان‌ها و هیئت مدیره‌ها نیز مشروعیت پیدا می‌کند. براساس ماده 83 آیین‌نامه درباره شورای انتظامی اگر فرایند قانون اجرا نشود این شورا وارد کار می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: تدوین آیین‌نامه کنترل ساختمان مراحل خود را طی کرده و می‌کند و بازرسان که دارای تسلط بر حوزه خدمات مهندسی هستند باید درجریان آن قرار گیرند. ما فرایند جاری برای ارائه خدمات مهندسی داریم که نه مطلوب است و نه ادامه آن امکان‌پذیر. بیش از 500 هزار مهندس داریم که با سیستم ارجاع نمی‌توان پاسخگوی خیل عظیم فارغ‌التحصیلان بود و با رکود فعلی این تعداد مهندس مورد نیاز نیست و اگر رعایت عدالت در ارجاع موردنظر باشد، غیر از نامطلوب بودن، امکان‌پذیر نیست.

وی همچنین عنوان کرد: پیشنهاد آیین‌نامه کنترل ساختمان روی میز است و هیچ پیشنهاد واقعی غیر آن وجود ندارد. وزارت راه و شهرسازی از ارائه پیشنهادها استقبال می‌کند و هنوز فرصت برای اصلاح و جبران کسری‌ها وجود دارد. در عین حال باید مهندسان به جای پرداختن به قانونی بودن یا نبودن آیین‌نامه که مربوط به تخصص حقوقدانان است و به مرجع دیگری ارتباط دارد باید درباره اصل موضوع یعنی آیین‌نامه و کمبودهای آن درحوزه مهندسی صحبت کنند

مظاهریان گفت: در آیین‌نامه پس از تصویب آن فهرستی از اقدامات بعدی را داریم که حدود پنج تا شش شیوه‌نامه است و باید فرایندهای زیادی طی شوند. یکی از این مسائل مهم، تشخیص صلاحیت بازرسی است که در دو بخش نظارت و بازرسی به آن می‌پردازیم و دو برابر مهندسان فعلی دراین بخش به کار گماشته می‌شوند. پیشنهاد صلاحیت بازرسی نیز تهیه شده و برای شورای مرکزی ارسال می‌شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس تاکید رئیس‌جمهور باید درخدمات مهندسی تغییرات جدی رخ دهد و باید با همفکری بتوانیم شیوه‌نامه‌های لازم را تدوین کنیم.
وی تصریح کرد: بازرسان چشم امید برای اصلاح از درون سازمان هستند که می‌توانند مانع دخالت‌های بیرونی شوند و درباره اصلاح قانون نیزدولت به طور رسمی قرار است. آن را به عنوان لایحه ارائه دهد. سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، مکان‌های بهتری خواهند بود اگر بتوانیم بازرسی را به اهداف قانونی برسانیم.

منبع: https://goo.gl/cT6b6S

 

نظر خود را بنویسید

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران

free website stats program