call_end 021-22638713

نقص قوانین و آئین نامه ها در حوزه ایمنی

محمود قدیری معاون پیشگیری و ایمنی سازمان آتش نشانی تهران با اشاره به قوانین و آئین نامه ها گفت: آئین نامه ها اصول فنی است که خود اینها نیز دارای مشکلات اساسی هستند. مبحث سوم مقررات ساختمان درباره مسائل آتش نشانی و اطفای حریق است که دارای نقص هایی مانند نبود دستورالعمل مشخصی برای رعایت فاصله بین ساختمان و حریم پمپ بنزین است.

معاون پیشگیری و ایمنی سازمان آتش نشانی تهران تصریح کرد: در کشور آئین نامه مقررات ملی شهرسازی وجود ندارد بلکه مقررات ملی ساختمان داریم که این آئین نامه نیز خود دارای نقص های زیادی است و در حوزه ایمنی و آتش نشانی شاهد این نقص ها هستیم.

وی با تاکید مجدد بر واگذار کردن نظارت بر بخش حاکمیتی، اظهار داشت: در حوزه ساختمان سازی خیلی از آئین نامه های مقررات ملی اجرا نمی شود و حتی بسیاری از مهندسین ناظر از امور نظارتی آگاهی ندارند. متاسفانه بخش های مختلف نظارتی کشور جزیره ای عمل می کنند زیرا هر کسی بخشی که در آن فعال است را دوست دارد و موقع حادثه مشکلات را به گردن یکدیگر می اندازند.

رضا شیخ انصاری نیز با بیان اینکه به اندازه کافی قوانین و مقررات در زمینه ایمنی ساختمان داریم، گفت: اگر کاستی وجود دارد، به دلیل عدم اجرای مقررات است. به موجب ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی، شهرداری ها موظف شدند، در زمان صدور پروانه ساختمان فقط نقشه هایی را بپذیرند که توسط افراد دارای صلاحیت تهیه و امضا شده است و برای امور مربوط به نظارت و کنترل ترتیبات اجرایی هم باید از همین افراد استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه شهرداری ها و دیگر مراجع صدور پروانه و دستگاه های عهده دار کنترل و نظارت و همچنین مالکان و بهره برداران و کارفرمایان و دستگاه های اجرایی موظف به رعایت قانون نظام مهندسی هستند، اظهار داشت: با وجود تصریح قانون اما شاهد هستیم، در اجرایی قوانین حوزه ایمنی نقص ها و موانع زیادی وجود دارد.

منبع: https://goo.gl/i99m9N

 

نظر خود را بنویسید

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران