call_end 021-22638713

ساختمان دومین منبع آلودگی هوا می‌باشد

عضو هيأت رييسه و رييس كميسيون انرژي، استاندارد مصالح و محيط زيست شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان : ضمن اشاره به بحران ‎هاي انژري، آلودگي محيط زيست، آب و تغييرات اقليمی بيان نمود كه بعد از حمل و نقل بخش ساختمان با بيش از 132 ميليون تن آلاينده دومين منبع  آلوده کننده هوا می باشد و متأسفانه بر عكس حمل و نقل كه آلودگي پراكنده دارد ساختمان‎ها به شكل جزاير حرارتي داراي منابع ثابت آلودگي در شهرها بوده و اثرات آن از چند ماه آينده با پديده وارونگي هوا مشخص خواهد شد.

احمدرضا طاهری با اشاره به ماده 18 و 20 و 21 قانون اصلاح الگوي مصرف، ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت‎پذير و همچنين سند ملي راهبرد انرژي و سياست‎هاي كلي نظام درخصوص انرژي اشاره نمود و گفت ممیزی انرژی و ارتقای کارایی موتورخانه و سیستم های سرمایی_ گرمایشی می تواند تاثیر بسزایی در زمینه بهره وری آب و انرژی و کاهش آلودگیهای  زیست محیطی داشته باشد.

وی همچنین تنها مسير اجراي طرح افزايش كارايي 600 هزار موتورخانه كشور را بهره‎گيري از خدمات مهندسين عضو سازمان‎هاي نظام مهندسي سراسر کشور دانست، چرا كه آنها مفهوم ساختمان و تأسيسات را به خوبي مي‎شناسند و با برگزاري دوره‎هاي آموزش تكميلي در زمينه انرژي و محيط زيست مي‎توان از اين پتانسيل فني و تخصصي بهره‎مند شد.

وی به تفاهم‎نامه بهينه‎سازي مصرف انرژي در ساختمان‎ها كه بين شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان كشور و شركت بهينه‎سازي مصرف سوخت كشور امضاء شده اشاره نمود و در ادامه ضمن تشريح كلي طرح به بیان برنامه های مميزي انرژي و اهداف و خدمات مميزين انرژي از جمله تهيه شناسنامه فني موتورخانه‎ها، تهيه چك ليست مميزي انرژي ساختمانها، تعيين معيار مصرف و تراز مصرف انرژي ساختمان‎ها، بررسي وضعيت كاركرد موتورخانه‎ها، سرويس و اصلاح مدارهاي سوخت رسانی، بررسی نسبت سوخت و هوا و ... پرداخت و از همه مديران استان خواست كه مشاركت جدي و همراهي و همكاري جدي در اجراي طرح فوق داشته باشند كه با اجراي صحيح اين طرح بزرگ و ملي به شكل پايلوت در اصفهان بتوان اين طرح را در كل كشور تسري داد.

منبع: https://goo.gl/NDxqdf

نظر خود را بنویسید

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران