call_end 021-22638713

تفاهم نامه مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران با سندیکای مهندسان سوریه

تفاهم نامه تقویت همکاری در زمینه های آموزش و باز آموزی مهندسی بین سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران و سندیکای مهندسان سوریه منعقد گردید.

هدف اصلی از این تفاهم نامه تقویت همکاری در زمینه های آموزش و بازآموزی مهندسی، افزایش سطح تخصصی مهندسان ایرانی و سوری  و فعالیت های مهندسی در کشور،پشتیبانی اطلاعات پژوهشی بین طرفین و تدوین برنامه های آموزشی مشترک در زمینه های مختلف و تخصص های مهندسی است.

براساس این تفاهم نامه می تواند در برگیرنده انواع همکاری و تبادل دو جانبه بین متخصصین و مهندسین، طرحهای پژوهشی علمی ،مبادله اسناد،گزارشها و سایر اطلاعات تخصصی علمی، مشارکت مهندسین ایرای و سوریی در دوره های مطالعاتی و همایشها و رخدادها در زمینه مهندسی و استفاده طرفین از تخصصهای یکدیگر در اجرای طرحهای ویژه و فعالیت های مرتبط به ترتیبی که دو طرف نسبت به آنها توافق کند،خواهد بود.

منبع: https://goo.gl/ibGarj

 

 

نظر خود را بنویسید

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران

free website stats program