خطر پدیده فرونشست

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس علی وقف‌چی با هشدار نسبت به خطر فرونشست گفت: نشست زمین در پایتخت بحرانی است که به طور مداوم شاهد وقوع آن هستیم اما متاسفانه خطر آن جدی گرفته نمی شود استفاده بی رویه از آب‌های زیرزمینی و حفر چاه‌های غیرمجاز را مهمترین علت وقوع این پدیده است.

وی افزود: مصرف بالای آب‌های زیرزمینی باید با اتخاذ تدابیر ویژه مدیریت شود تا بتوان خطر افزایش فرونشست زمین در پایتخت را مدیریت و کنترل کرد همچنین وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست باید ورودی جدی به این پدیده داشته باشند و راهکارهای مناسب را برای مدیریت مصرف آب تعریف کنند.

وقف چی افزود: حفاری های مترو می‌تواند در فرونشست زمین موثر باشد اما احتمال آن بسیار ضعیف است زیرا در برخی استان‌ها با این پدیده مواجه هستیم این در حالی است که این شهرها مترو ندارند.

منبع: https://goo.gl/zUqHFj

نظر خود را بنویسید

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران