call_end 021-22638713

اتلاف انرژی در پی نقش کمرنگ معماران در طراحی شهری

طاهره نصر رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی نظام مهندسی کشوربا اشاره به نقش معماری در کاهش انرژی گفت: قطعا معماری و ساختمان و نحوه طراحی ساختمان در کاهش مصرف انرژی نقش بسزایی دارد و با توجه به گسترش لطمات زیست محیطی در سال های اخیر و بحران انرژی، دیدگاه معماری همساز با محیط طبیعی رواج پیدا می‌کند.

وی افزود: ترفندهای عملی همساز کردن معماری با طبیعت و یا محیط زیست اهدافی را دنبال می‌کند که صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده از منابع تجدیدپذیر و پاک، صرفه‌جویی در منابع و مصالح تجدیدناپذیر، محترم شمردن بستر طرح، استفاده مناسب از شرایط اقلیمی هر منطقه، استفاده از مصالح بومی و... ازجمله این اهداف است.

وی با اشاره به برخورد با این گونه مسائل در ایران گفت: در ایران به مسائل مربوط به انرژی کمتر توجه می‌شود چون معماران و طراحان شهری به ‌ندرت در مراحل انتخاب براي تعيين موقعيت و محل يك طرح در بافت شهري در مقام تصميم‌گيري قرار مي‌گيرند و غالبا محل ساختگاه بنا چه در محل شهر، حومه و یا محدوده کشاورزی، پيش از انتخاب معمار و طراح شهر در نظر گرفته شده است.

رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی نظام مهندسی کشور افزود: اگرچه در مقیاس یک بلوك شهري، معماران بيشتر با فرايند برنامه‌ريزي بنا در ساختگاه سر و كار دارند، ولي تصميم هايي كه آنها جهت طراحی اتخاذ می‌کنند، نتایج مهمی بر پایداری محیط و شهر از مقیاس کلان تا ریز خواهد داشت.

نائب رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان با اشاره با اقدامات جهانی در این زمینه افزود: در جهان مدل های متفاوتی برای مسأله انرژی مورد استفاده قرار می گیرد. اگر بتوان برچسب انرژی را برای تمام ساختمان های ایران هم در نظر گرفت، بسیار شایسته و بجا است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین اگر بتوان الگوسازی را برای مناطق مختلف کشور که دارای گونه‌های مختلف اقلیمی هستند، در نظر گرفت، بسیار در کاهش مصرف انرژی تأثیرگذار خواهد بود. به طور مثال در نظر گرفتن الگوهای طراحی پایدار برای پهنه های مختلف اقلیمی ضروری است.

منبع: https://goo.gl/5tdG1S

نظر خود را بنویسید

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران

free website stats program