call_end 021-22638713

لزوم توجه به موضوع پدافند غیرعامل در حوزه شهرسازی

محمدسعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی در همایش پدافند غیرعامل و مصون‌سازی زیرساخت‌های حمل و نقل، راه و شهرسازی گفت:  الزامات پدافند غیرعامل را می‌توانیم در سه مقیاس پیگیری کنیم که در صورت غفلت از هر یک از این سه مقیاس با صدمات و خسارت‌های جبران ناپذیری در نظام شهری و شهرسازی مواجه می‌شویم. یکی از مقیاس‌ها که خلاء آن به شدت احساس می‌شود، مقیاس سرزمینی، منطقه‌ای ناحیه‌ای است که بسیاری از مسائل در پدافندغیرعامل می‌تواند در این مقیاس قرار گیرد. مقیاس دوم مقیاس شهری است که در این خصوص نیز غفلت‌هایی داریم، به واقع باید ببینیم که در مجموعه شهری و شهر چه توجهاتی داشته و چه نکاتی را باید برای مقابله با حوادث شهرها رعایت کنیم.

وی افزود: در چند سال اخیر رودخانه‌های شهری که نقش حیاتی در شهر داشتند، تبدیل به خیابان شده، درنتیجه باران به دلیل رفتار نادرست ما در ساخت شهرها دیگر از مسیر طبیعی خود عبور نمی‌کند که رفتار ما در حوزه شهرسازی غلط بوده و حوزه زیستی را به مخاطرات جدی مواجه کرده است که توجه به این الزامات در مقیاس شهرسازی بسیار ضروری است.

وی با اشاره به پدافند غیرعامل افزود: پدافند غیر عامل موضوع بسیار بااهمیتی است که به طور جدی در طول سال‌های گذشته کمتر به آن توجه شده است، زمانی که آسیب جدی ناشی از توفان، سیل و زلزله به شهر‌ها وارد می‌شود توجه ها به این موضوع جلب می شود اما پس از مدتی این موضوع به فراموشی سپرده می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در حوزه معماری و شهری درباره بافت‌های فرسوده نیز اظهار کرد: یک سوم یکی از مساحت شهرها و بیش از یک سوم از مردم کشور در مناطقی زندگی می کنند که با خطرهای جدی روبرو هستند که در بعضی از شهر‌ها این میزان به شکل غیرقابل باوری گسترده است به عنوان مثال در شهر چابهار، ۶۴ درصد شهر حاشیه نشین هستند وضعیت زیرساخت ها، وضعیت خدمات و میزان استفاده از مصالح با دوام و کیفیت ساختمانی در شرایط نامناسبی قرار دارد

ایزدی در انتها ابراز امیدواری کرد و افزود : بافت فرسوده که امروز در دولت به عنوان ضرورت مورد توجه قرار گرفته، موضوع مدیریت بحران و پدافند غیرعامل نیز به عنوان یکی از اصلی‌ترین موضوع مورد توجه قرار گیرد.

منبع: https://goo.gl/5pYwiv

نظر خود را بنویسید

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران

free website stats program